459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Suché oči, syndrom suchého oka

Popis syndromu suchého oka

Fyziologie (jak to má fungovat)

Oko, jako jeden z našich smyslů, je přirozeně zvlhčováno slzami, které jsou produkovány slznou žlázou. Ta je uložena pod nadočnicovým obloukem u zevního koutku oka. Přídatné slzné žlázky jsou pak také v horním a dolním víčku a ve spojivce.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Syndrom suchého oka je poruchou zvlhčování a omývání oka slzami. Porušena může být jak produkce slz, tak i jejich složení, kdy je sice produkováno dostatečné množství tekutiny, ale její kvalita není dostatečná. Buňky slzné žlázy mohou být poškozeny zánětem nebo mohou trpět nedostatkem základních složek pro tvorbu slz.

Příčiny

  • vrozené nebo získané poruchy víček
  • chemické poškození oka
  • nedostatečné mrkání (zvlhčování oka) způsobené dlouhodobým díváním do počítač, TV

Více...

Příznaky

Syndrom je souborem příznaků, jako je pálení, štípání, bolest očí. Pacienty trápí dlouhodobý pocit cizího předmětu v oku se zarudnutím spojivek, otokem víček a únavou očí. Často paradoxní zvýšené slzení z důvodu dráždění oka. S pokročilejšími stádii nemoci přichází i přecitlivělost na světlo a zhoršení zraku.

Komplikace

  • problémy s používáním kontaktních čoček
  • zánět spojivek
  • zánět rohovky
  • slepota

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Léčba základních příznaků spočívá v užívání očních kapek, mastí nebo gelů. Důležitá je ovšem léčba příčiny obtíží.

Pokud vznikne syndrom suchého oka jako nežádoucí účinek některých léků, je třeba je po poradě s lékařem změnit.

Léky

V případě poruch víček doporučuje moderní medicína plastickou operaci. Pacienti s autoimunitním onemocněním jsou léčeni léky na snížení imunity.

(Informační zdroje stránky)